Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Zaštita okoliša

Kako bi smanjili štetne utjecaje na okoliš, te pravovremeno planirali upravljanje potencijalnim zagađivačima povjerite našem timu izradu potrebne dokumentacije:

  • Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole;
  • Plan upravljanja otpadom;
  • Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja (ESMP);
  • Elaborat o utjecaju na okoliš;
  • Studija utjecaja na okoliš;
  • Izvještaj o stanju sigurnosti (operativni plan intervencija u zaštiti okoliša; plan sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari);
  • Ispitivanja vezana za okolinsku dozvolu;
  • Godišnji izvještaj o postrojenjima/zagađivačima.

Zaštita okoliša je zakonom propisan skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojma je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Od Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, preko planova upravljanja otpadom, okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja, preko elaborata i studija o utjecaju na okoliš do godišnjeg izvještaja o stanju sigurnosti i zagađivačima – naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom se brinu za izradu svih potrebnih zakonom propisanih dokumenata, kako bi Vaše Društvo moglo neometano poslovati.

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com