Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Zaštita od požara

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite sa ciljem smanjenja rizika nastanka požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

Naše Društvo MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica  ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje, te certificiranje Društava/Preduzeća u poljima Zaštite od požara . Naš tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom nudi Vam niz usluga iz oblasti Zaštite od požara.

IZRADA DOKUMENTACIJE

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera iz oblasti zaštite na požara, povjerite našem stručnom timu izradu svih vrsta zakonom propisane dokumentacije, od projektne dokumentacije pa sve do minimalnih tehničkih uvjeta za Zaštitu požara.

Naše Društvo MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica, nudi  Vam usluge izrade sljedeće dokumentacije:

 • Elaborat Zaštite od požara;
 • Plan Zaštite od požara;
 • Procjena ugroženosti od požara i eksplozija;
 • Projekat Zaštite od požara;
 • Elaborat o zonama opasnosti od eksplozije;
 • Plan evakuacije;
 • Elaborat Zaštite od požara na gradilištu;
 • Izrada elaborata o pogodnosti lokacije za smještaj rezervoara ili skladišta opasnih materija,
 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta primjenjenosti mjera Zaštite od požara;
 • Program mjera iz oblasti Zaštite od požara;
 • Program obrazovanja radnika iz oblasti Zaštite od požara;
 • Program obrazovanja radnika koji rukuju eksplozivnim i zapaljivim materijama ( plinovi i tečnosti );
 • Pravilnik iz oblasti Zaštite od požara;
 • Evidencije iz oblasti Zaštite od požara;
 • Izrada dokumentacije i pripreme za audite od eksternih kupaca.

OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA

U cilju zadovoljenja zakonskih obaveza te sigurnosti Vas, Vaših radnika i Vaših klijenata, poslodavac je dužan osigurati obučavanje radnika u skladu sa važećim propisima Zaštite od požara.

Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje svih radnika u sljedećim slučajevima:

 • prije početka rada
 • jedanput u dvije godine.

Vježbu evakuacije i spašavanja svako Društvo/Preduzeće zakonski je dužno provoditi najmanje jednom u 12 mjeseci. Kako bi zadovoljili zakonsku obavezu provođenja treninga simulacije i evakuacije za radnike i korisnike građevina, povjerite nam organizaciju i provođenje stručnog treninga i simulaciju evakuacije prema unaprijed definiranom Planu evakuacije.

”MULTITEH INŽENJERING” d.o.o. Zenica nudi usluge osposobljavanja iz sljedećih oblasti:

 • Obuka i provjera znanja svih radnika iz oblasti Zaštite od požara;
 • Vježba evakuacije i spašavanja;
 • Specijalističke obuke iz oblasti Zaštite od požara za rukovanje lakozapaljivim tečnostima i gasovima u prometu
 • Protueksplozijska obuka radnika – EX obuka.

PREGLEDI I ISPITIVANJA INSTALACIJA – UPOTREBNE DOZVOLE – ATESTI

Poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada od strane ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće upotrebne dozvole/ateste. U tom smislu Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom za Vas obavljaju sljedeća ispitivanja:

 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija;
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija;
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta;
 • Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za gašenje;
 • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje;
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidranstke mreže i opreme;
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih vatrodojavnih sistema,
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti automatskih sistema za detekciju eksplozivnih I toksičnih gasova;
 • Ispitivanje protupanične rasvjete…….

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com