Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti sa svrhom unapređenja sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, te sprječavanja rizika na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica  ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje, te certificiranje Društava/Preduzeća u poljima Zaštite na radu. Naš tim licenciranih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom nudi niz usluga iz oblasti Zaštite na radu.

IZRADA DOKUMENTACIJE

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera zaštite na radu povjerite našem stručnom timu izradu svih vrsta dokumentacije, od projektne dokumentacije pa sve do minimalnih tehničkih uvjeta.

Naše Društvo MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica, nudi usluge izrade sljedeće dokumentacije:

 • Opći akti (pravilnici) – Kako bi utvrdili organizaciju provedbe zaštite na radu, te obaveze i odgovornosti radnika i poslodavaca.
 • Interni akt o zaštiti na radu
 • Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta,
 • Pravilnika o osobnim zaštitnim sredstvima,
 • Program mjera zaštite na radu ili Plan razvoja Društva sa predviđenim mjerama zaštite na radu,
 • Evidencije iz oblasti zaštite na radu,
 • Izrada Upustva za siguran rad i održavanje sredstava rada.
 • Izrada Akta o procjeni rizika radnih mjesta;
 • Elaborat zaštite na radu;
 • Elaborat o uređenju gradilišta;
 • Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti;
 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite na radu;
 • Izrada Dokumentacije za minimalne tehničke uvjete;
 • Izrada dokumentacije i pripreme za audite od eksternih kupaca.

  OBUKE I OSPOSOBLJAVANJA

  U cilju zadovoljenja zakonskih obaveza te sigurnosti Vas, Vaših radnika i Vaših klijenata, poslodavac je dužan osigurati obučavanje radnika za rad na siguran i zdrav  način u skladu sa važećim propisima.

  Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje svih radnika u sljedećim slučajevima:

  • prije početka rada;
  • kod promjena u radnom procesu;
  • kod upućivanja radnika na novo radno mjesto;
  • periodično obnavljanje osposobljavanja.

  Vježbu evakuacije i spašavanja svako Društvo/Preduzeće zakonski je dužno provoditi najmanje jednom u 12 mjeseci. Kako bi zadovoljili zakonsku obavezu provođenja treninga simulacije i evakuacije za radnike i korisnike građevina, povjerite nam organizaciju i provođenje stručnog treninga i simulaciju evakuacije prema unaprijed definiranom Planu evakuacije.

  ”MULTITEH INŽENJERING” d.o.o. Zenica nudi usluge osposobljavanja iz sljedećih oblasti:

  • Obuka i provjera znanja svih radnika za rad na siguran i zdrav  način  iz oblasti Zaštite na radu,
  • Specijalističke obuke i provjera znanja radnika za rad na siguran i zdrav  način iz oblasti Zaštite na radu ( rukovaoc viljuškarom, rukovaoc kranom rukovaoc dizalicom, rukovaoc velikim građevinskim mašinama).

  Adresa

  Ul. Envera Čerkeza 2
  72000 Zenica, BiH

  Telefon

  +387 (0)32 430 806

  +387 (0)32 431 605

  Email

  info@multiteh.ba

  multitehinženjering@gmail.com

  multitehing@yahoo.com