Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Lista naših usluga

Zaštita na radu

Zaštita od požara

Zaštita okoliša

Pregled elektroenergetskih postrojenja, uredjaja i opreme

Ispitivanje posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti

Servis protupožarnih aparata

Inspekcijski pregled liftova

Ex prostori i uređaji

Rudarstvo

Laboratorija

Projektovanje

Konsalting

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com