Pratite nas:

Servis protupožarnih aparata

Veliki broj protivpožarnih aparata u raznim objektima znači da iste mora neko i održavati, kako u slučaju nesreće ne bi došlo do nefunkcionalnosti samog aparata i samim time ogromne štete. Kako bi uopšte neka pravna osoba, mogla vršiti održavanje protivpožarnih aparata mora posjedovati odgovarajući prostor za rad te zaposlenu stručnu osobu. Mora se zatražiti ovlaštenje od proizvođača ili uvoznika za servis vatrogasnih aparata. Kada dobije ovlašenje traži od MUP-a naljepnice za servis vatrogasnih aparata za koje je dobio ovlašenje od proizvođača ili uvoznika.

Multiteh Inžinjering vrši servisiranje i pregledavanje sljedećih aparata i opreme:

  • Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za gašenje požara,
  • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje,
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantke mreže I opreme
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih tipova automatskih sistema za gašenje požara,
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sistema za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova,
  • Ispitivanje protupanične rasvjete.

Hidrantska mreža je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i objekata. Potrebno je razlikovati dva tipa hidrantske mreže: unutrašnja i vanjska hidrantska mreža.

Unutrašnja hidrantska mreža  za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan objekta koji se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Kontakt