Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Rješenja o obavljanju djelatnosti

Rješenje za zaštitu na radu (Broj: UPI 03-30/12-26/21 AG  godine-rjesenje izdato od: Federalno Ministarstvo Rada i Socijalne Politike)

Rješenje za ispitivanje ispravnosti ugradeđenog sistema aktivne zaštite od požara ( Broj: UP/I-07-18-513/18 od 09.10.2018.godine-izdato od: Federalno Ministarstvo Energije Rudarstva i Industrije )

Rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara ( Broj: UPI/03-23-2-255/17 od 28.8.2017.godine-izdato od: Federalno ministarstvo prostornog uređenja )

Rješenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ( Broj: UP I 03-34/13-1/11 od 11.03.2011.godine-izdato od: Federalnog Ministarstva Rada i Socijalne Politike )

Rješenje za obavljanje djelatnosti održavanja i ispitivanja aparata za gašenja početnog požara ( Broj: 08-04/3-44-1-1109-2/12 od 27.03.2012.godine-izdato od: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zenica( Zeničko-Dobojski Kanton )

Rješenje za izradu studija za utjecaj na okoliš (Broj: 05-02-23-320/17 od 24.10.2017.godine-izdato od: Federalno ministartsvo okoliša i turizma )

Rješenje za vršenje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja oruđa za rad i uređaja, fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava u rudarstvu ( Broj: 06-18-46/18 od 11.9.2018.godine-izdato od: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije )

Rješenje za ispitivanje stabilnih i pokretnih posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti ( Broj:UP/I-10-17-813/06 od 02.11.2006.godine – izdato od: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije )

Dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje ispitivanja posuda pod pritiskom ( Broj: UP1-16-18-3-05292/2019-1612-2 od 26.06.2019.godine-izdato od: Federalna uprava za inspekcijske poslove )

Rješenje za stručno osposobljavanje lica koja rukuju eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i plinovima u prometu ( Broj: 08-03/1-4-44-1-5250/04 od 09.06.2004.godine-izdato od: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zenica )

 Rješenje za samostalno organizovanje i provođenje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih lica za provođenje mjera zaštite od požara ( Broj: 16-44-25299-1/11 od 10.10.2011.godine-izdato od: Zeničko-Dobojski Kantonalna uprava civilne zaštite)

Rješenje za ocjenivanje usklađenosti liftova prije upotrebe i liftova u upotrebi ( Broj: UP-I-08-3-45-1257/18 od 24.10.2018.godine-izdato od: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa)

Stručno mišljene kojim se daje saglanost za obaljvanje poslova iz domene protiveskplozijske zaštite ( Broj SM-19-15 – izdato od: Institut za standardizaciju Ex-Komisija )

Dokaz o ispunjavanju uslova u oblasti rudarstva – za obavljanje poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja na rudarskim elektroenergetskim objektima, postrojenjima, instalacijama i uređajima, te izdavanje odgovarajućih isprava ( protokola-atesta)( Broj: UP1-16-2-02443/2020-1609-4-P od 30.09.2020.godine-izdato od: Federalna uprava za inspekcijske poslove )

Rješenje za mjerenje buke (Broj: 12-23-230/14 od 11.02.2014 godine-rjesenje izdato od: Ministarstva za prostorno uređenje )

Rješenje za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama na elektroenergetskim objektima i građevinama i izdavanju isprava ( Broj: UP/I-05-17-588/19 od 23.12.2019.godine – izdato od: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije )

CERTIFIKATI

ISO 9001:2015

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

Visokokvalitetna Usluga – Zadovoljan Klijent

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com