Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Elektroenergetska ispitivanja: Pregled elektroenergetskih postrojenja uređaja i opreme

 • Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala,
 • Mjerenje otpora pogonskih i zaštitnih sistema uzemljenja,
 • Mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova,
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće izolacionih medija u laboratoriji,
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenosti,
 • Mjerenje otpora galvanske povezanosti na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • Pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu,
 • Pregled, ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata i uređaja sa elektromotorom (mješalice, bušilice i sl.),
 • Ispitivanje, montaža i održavanje uređaja izrađenih u zaštiti IP i protiveksplozivnoj zaštiti Ex izvedba,
 • Mjerenje elektičnih veličina napona, struje, snage i energije, frekvencije cosφ, magnetnih i električnih polja kapaciteta induktiviteta i otpora u skladu sa raspoloživim instrumentima,
 • Kontrola rada pokaznih i registrirajućih instrumenata i provjera redosljeda faza u elektroenergetskim postrojenjima,
 • Utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijava dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, el.uređaja i sl.
 • Visokonaponsko ispitivanje sredstava i opreme lične zaštite koja podliježu standardima sa obaveznom primjenom na osnovu kojih su propisani uslovi periodičnih ispitivanja (VN čizme, rukavice, indikatori, izolaciona prostirka i sl.)
 • Visokonaponsko ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije podzemnih cisterni za gorivo-prije ugradnje, podzemnih cjevovoda, instalacionog materijala, tvrdih i tečnih izolanata i dr.
 • Mjerenje statičkog elektriciteta

Elektroenergetski sistem  čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije. Temeljna zadaća elektroenergetskog sistema je pouzdana i kvalitetna obskrba ektričnom energijom. To uključuje proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije.

Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom za Vas obavljaju sljedeća ispitivanja:

 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija,
 • Primarno i sekundarno ispitivanje električnih zaštita i zaštitnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa,
 • Ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,
 • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne struje),
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje-FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanje potencijala),
 • Mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija,
 • Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala,
 • Mjerenje otpora pogonskih i zaštitnih sistema uzemljenja,
 • Mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova,
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com