Pratite nas:

Izrada akta o procjeni rizika

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Prema Zakonu o zaštiti na radu ( Službene novine FBiH 79/20) i Pravilima o procjeni rizika                 ( Službene novine FBiH 23/21 ) donošenje Akta o procjeni rizika je Zakonska obaveza svakog poslodavca.

Poslodavac vrši Procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

Izrada akta o procjeni rizika obuhvaćaAnalizu organizacije radaUtvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okoliniProcjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnostiUtvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika

Usluge:

  • Procjena rizika na mjestima rada i radne okoline
  • Interni akt o zaštiti na radu
  • Periodični pregled i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite
  • Periodični pregled i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
  • Osposobljavanje radnika za siguran rad na radnom mjestu

Kontakt