Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Multiteh Inženjering

Visokokvalitetna usluga – Zadovoljan Klijent

1000+ Zadovoljnih klijenata

Sve usluge zaštite, atesti i certifikati na jednom mjestu!

30 godina Vama na usluzi

Informirajte se o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji.

O NAMA

Visokokvalitetna Usluga – Zadovoljan Klijent

Mi smo preduzeće “MULTITEH INŽINJERING” Zenica, koje je registrovano 1990. god., a osnovne djelatnosti su projektovanje i poslovi zaštita (zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, elektroenergetska ispitivanja, termoenergetska, , ispitivanje liftova)

Poslovanje s našom firmom uz kvalitet koji se podrazumjeva, garantuje vam i legalitet obavljenih poslova što isključuje i mogućnost da neka od nadležnih inspekcija ospori naš rad. Garant profesionalnosti, visoko kvalitetnog pružanja usluga, te besprijekoran odnos prema poslu i klijentu su prije svega dugogodišnje iskustvo i stručan visokoobrazovan kadar koji stalno usavršavamo i dodatno educiramo da bi pratili evropske i svjetske trendove u oblasti našeg poslovanja. Pored kadra oslanjamo se na najsavremeniju i najefikasniju opremu koju neprestano obnavljamo.

Naše usluge

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti sa svrhom unapređenja sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, te sprječavanja rizika na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Zaštita od požara

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite sa ciljem smanjenja rizika nastanka požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je zakonom propisan skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojma je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Elektroenergetska ispitivanja

Elektroenergetski sistem  čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije. Temeljna zadaća elektroenergetskog sistema je pouzdana i kvalitetna obskrba ektričnom energijom. To uključuje proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije.

Termoenergetska Ispitivanja

Pod termoenergetskim postrojenjima podrazumijevaju se stabilna i pokretna postrojenja parnih, vrelovodnih, toplovodnih, uljnih kotlova, grijača pare, grijača vode, postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom vodenih i drugih para, vrele vode i pregrijanih tečnosti, itd.

Servis Protupožarnih aparata

Veliki broj protivpožarnih aparata u raznim objektima znači da iste mora neko i održavati, kako u slučaju nesreće ne bi došlo do nefunkcionalnosti samog aparata i samim time ogromne štete. Kako bi uopšte neka pravna osoba, mogla vršiti održavanje protivpožarnih aparata mora posjedovati odgovarajući prostor za rad te zaposlenu stručnu osobu.

Inspekcijski pregled liftova

Prema naredbi o sigurnosti liftova izdatoj od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine „LIFT“ znači uređaj koji opslužuje određene nivoe i koji ima nosač koji se kreće duž krutih vođica s nagibom većim od 15 stepeni prema horizontali.

Ex prostori i uređaji

Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom plinova i para u zone opasnost

Elektromotorni pogoni u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom- struktura i rizici pojave uzročnika paljenja

Rudarstvo

Rudarstvo je grana privrede koja opskrbljuje sirovinama mnoge industrijske djelatnosti, a obuhvaća skup radova na pronalaženju i vađenju ( dobivanju ) mineralnih sirovina. Rudarstvo u širem smislu obuhvaća i izgradnju podzemnih prostorija i tunela.

Laboratorija

MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica, uspostavio je Laboratoriju za ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti. U laboratoriji se vrše periodična ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti iz oblasti zaštite na radu.

Projektovanje

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša povjerite našem stručnom timu izradu svih vrsta projektne dokumentacije.

Konsulting

Naše Društvo MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica  ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava u poljima Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša.  Naš tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom nudi Vam Konsalting iz oblasti iz kojih nudimo usluge.

Uspješna godina na usluzi našim klijentima

I još mnogo više zadovoljnih klijenata

I više odrađenih obuka i osposobljavanja

NEKI OD NAŠIH ZADOVOLJNIH KLIJENATA

Visokokvalitetna Usluga – Zadovoljan Klijent

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.

Adresa

Ul. Envera Čerkeza 2
72000 Zenica, BiH

Telefon

+387 (0)32 430 806

+387 (0)32 431 605

Email

info@multiteh.ba

multitehinženjering@gmail.com

multitehing@yahoo.com