Pratite nas:

Elektroenergetska ispitivanja: Pregled elektroenergetskih postrojenja uređaja i opreme

Elektroenergetski sistem  čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije. Temeljna zadaća elektroenergetskog sistema je pouzdana i kvalitetna opskrba električnom energijom. To uključuje proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije.

Iz oblasti elektroenergetike nudimo za Vas sljedeće ateste:

 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija.
 • Primarno i sekundarno ispitivanje električnih zaštita i zaštitnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa.
 • Ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom.
 • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne struje).
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje-FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanje potencijala).
 • Mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija.
 • Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala.
 • Mjerenje otpora pogonskih i zaštitnih sistema uzemljenja.
 • Mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova.
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija.
 • Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala.
 • Mjerenje otpora pogonskih i zaštitnih sistema uzemljenja.
 • Mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova.
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija.
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće izolacionih medija u laboratoriji.
 • Mjerenje intenziteta osvijetljenosti.
 • Mjerenje otpora galvanske povezanosti na instalacijama za izjednačavanje potencijala.
 • Pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu.
 • Pregled, ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata i uređaja sa elektromotorom (mješalice, bušilice …).
 • Ispitivanje, montaža i održavanje uređaja izrađenih u zaštiti IP i protiveksplozivnoj zaštiti Ex izvedba.
 • Mjerenje elektičnih veličina napona, struje, snage i energije, frekvencije cosφ, magnetnih i električnih polja kapaciteta induktiviteta i otpora u skladu sa raspoloživim instrumentima.
 • Kontrola rada pokaznih i registrirajućih instrumenata i provjera redosljeda faza u elektroenergetskim postrojenjima.
 • Utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijava dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, elektro uređaja …..
 • Visokonaponsko ispitivanje sredstava i opreme lične zaštite koja podliježu standardima sa obaveznom primjenom na osnovu kojih su propisani uslovi periodičnih ispitivanja (VN čizme, rukavice, indikatori, izolaciona prostirka …)
 • Visokonaponsko ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije podzemnih cisterni za gorivo-prije ugradnje, podzemnih cjevovoda, instalacionog materijala, tvrdih i tečnih izolanata….
 • Mjerenje statičkog elektriciteta.

Kontakt