Telefon: +387 (0)32 430 806 info@multiteh.ba

Akt o procjeni rizika

Usluge:

 • Procjena rizika na mjestima rada i radne okoline
 • Interni akt o zaštiti na radu
 • Periodični pregled i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite
 • Periodični pregled i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad na radnom mjestu
Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Prema Zakonu o zaštiti na radu ( Službene novine FBiH 79/20) i Pravilima o procjeni rizika                 ( Službene novine FBiH 23/21 ) donošenje Akta o procjeni rizika je Zakonska obaveza svakog poslodavca.

Poslodavac vrši Procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

Izrada akta o procjeni rizika obuhvaća

 • Analizu organizacije rada
 • Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
 • Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
 • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
 • Adresa

  Ul. Envera Čerkeza 2
  72000 Zenica, BiH

  Telefon

  +387 (0)32 430 806

  +387 (0)32 431 605

  Email

  info@multiteh.ba

  multitehinženjering@gmail.com

  multitehing@yahoo.com