Pratite nas:

Akreditovano tijelo za Inspekcijski pregled liftova

Prema naredbi o sigurnosti liftova izdatoj od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine „LIFT“ znači uređaj koji opslužuje određene nivoe i koji ima nosač koji se kreće duž krutih vođica s nagibom većim od 15 stepeni prema horizontali, a namijenjen je za prijevoz:

 • lica,
 • lica i tereta,
 • samo tereta ako je nosač dostupan, odnosno u koji lice može ući bez poteškoća, i ako je opremljen komandama postavljenim unutar nosača ili na dohvat ruke lica unutar nosača.

Od 2000. godine u djelatnost Društva MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica, se uvodi inspekcija liftova. Od tada pa do danas na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica je postalo vodeće Društvo za inspekciju liftova. Posjedujemo kompetentan i obučen kadar, opremu za provođenje svih aktivnosti vezano za inspekciju hidrauličnih i električnih liftova.

Dugogodišnjim uspješnim poslovanjem i reputacijom koju smo stekli postali smo vodeća firma koja se ovim djelatnostima bavi na tržištu koje pokrivamo. Bez lažne skromnosti, danas se možemo svrstati među najuspješnije firme koje obavljaju ovu djelatnost na području Bosne I Hercegovine.

Od 2014-te godine na osnovu člana 9. Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine, izdat je CERTIFIKAT O AKREDITACIJI kojim se potvrđuje da je „MULTITEH INŽENJERING“ d.o.o. Zenica, Akreditovano Inspekcijsko tijelo za liftove i da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 u pogledu osposobljenosti za izvođenje inspekcija liftova na području cijele Bosne i Hercegovine (Inspekcijsko tijelo tip A).

PODRUČJE AKREDITACIJE:

 • Inspekcija/Pregled liftova prije stavljanja na tržište;
 • Inspekcija/Pregled liftova u upotrebi:
 • Redovni tehnički pregled,
 • Vanredni tehnički pregled,
 • Pregled zbog poboljšanja sigurnosti,
 • Pregled liftova pri rekonstrukciji ili adaptaciji građevine.
 • Izdavanje odobrenja za servisere liftova.
 • Pojedinačna verifikacija
 • Zavrsna inspekcija

Na osnovu Naredbe o sigurnosti liftova br. 99/12 član 24. stav 1. Redovni tehnički pregled lifta mora se obaviti najmanje jedanput godišnje kao i izdavanje odobrenja za servisere liftova.

Kontakt